ข่าวรัฐสภา

ลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม ร่วมประชุมทวิภาคีกับ นายริค ดามส์ ประธานกรรมาธิการนโยบายต่างประเทศ รัฐสภาเฟลมิช

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ รัฐสภาเฟลมิช ราชอาณาจักรเบลเยียม กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม ประกอบด้วย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ นางเสาวณี สุวรรณชีพ นายกิตติ วะสีนนท์ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล นายนรนิติ เศรษฐบุตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ เข้าร่วมประชุมทวิภาคีกับ นายริค ดามส์ ประธานกรรมาธิการนโยบายต่างประเทศ รัฐสภาเฟลมิช พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมอาคารรัฐสภาเบลเยียม


จากนั้น เวลา 15.00 นาฬิกา คณะฯ ได้ร่วมประชุมทวิภาคีกับนายแวร์เนอร์ ลังเงิ่น ประธานคณะผู้แทนกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน – The Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and ASEAN : DASE (ดาเซ่) ณ สภายุโรป ในโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมประชุมทวิภาคี ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม

 

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน