นครปฐม โรงพยาบาลสามพรานจัดพิธีทำบุญปีใหม่ไทย(สงกรานต์)สรงน้ำพระรดน้ำผู้บริหาร


นครปฐม โรงพยาบาลสามพรานจัดพิธีทำบุญปีใหม่ไทย(สงกรานต์)สรงน้ำพระรดน้ำผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
นพ.สุนทร เสรีเชษฐพงศ์ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย สรงน้ำพระ ในพิธีทำบุญปีใหม่ไทย(สงกรานต์)สรงน้ำพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ก่อนจะมีพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร คณะผู้บริหารฯ วันขึ้นปีใหม่ไทยเป็นวันเริ่มปีปฏิทินของไทย เพื่อเป็นการรำลึกและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับแพทย์พยาบาล ตลอดจนคนไข้ที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีสรงน้ำพระที่นำสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี ขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ของบุคคลากรในโรงพยาบาลอีกด้วย

ปนิทัศน์ มามีสุข นส.ปณิดา มามีสุข จ.นครปฐม

,