ข่าวการศึกษาและไอที

ราชบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเปิดงานมหาลัยชีวิต.สู่วิสาหกิจชุมชนจ.ราชบุรี

ราชบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเปิดงานมหาลัยชีวิต.สู่วิสาหกิจชุมชนจ.ราชบุรี
เมื่อวันที่20เมษายน2561นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมนางจันทร์เพ็ญภรรยาเป็นประธานเปิดงานมหาวิทยาลัยชีวิต.สู่วิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรีที่จวนผู้ว่าเก่าริมน้ำมีข้าราชการ.คณะกรรมการเหล่ากาชาด.ประชาชน.ให้การต้อนรับพร้อมแต่งชุดไทย.ย้อนยุค.ร่วมงานโดยมีนายแพทย์พนัส พฤกษ์สุนันท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสัมนาจารย์และให้นักศึกษาได้เรียนรู้พัฒนาการและประสบการณ์ในชุมชนและได้ร่วมกิจกรรมทั้ง4ด้านโดยนำการเรียนมาบูรณาการทำงานร่วมกันและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติรวมทั้งยึดหลักการดำเนินชีวิตแบบไทยและร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมให้ชุมชน

…สุพจน์ วรสหวัฒน์ ราชบุรี/รายงาน