☆☆ชาวตำบลสะเอียบนับถือจารีตประเพณีประกอบพิธีส่งคะหะบ้านเรือน☆


☆ข่าวแพร่☆
☆☆ชาวตำบลสะเอียบนับถือจารีตประเพณีประกอบพิธีส่งคะหะบ้านเรือน☆
♧วันนี้ที่๒๑เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑เวลา๐๙.๓๙น.ณ.ศาลาสะดือเมือง กลางหมู่บ้าน บ้านดอนชัยสักทอง หมู่ที่๙ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้มีประชาชนทั้งสองหมู่บ้านได้มีการจัดทำประกอบพิธีอันดีงามของชุมชนชาวตำบลสะเอียบ ที่ยึดถือปฎิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีมาแล้ว โดยมีคุณพ่ออุดม ศรีคำภาอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มัคทานายกนำสวดมนต์ไหว้พระ อาราธนาศีลและรับศีล หลังจากที่งานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เมืองได้เสร็จสิ้นลงแล้วชาวพื้นบ้านทางภาคเหนือที่ยึดถือปฎิบัติกันมารุ่นต่อรุ่นในการประพิธีสืบส่งเคราะห์บ้านหรือสังคหะบ้านเพื่อขับไล่สิ่งชั่ร้ายออกจากบ้านเรือนของทุกคนที่มีความเชื่อกันอย่างยาวนานในพีธีประกอบไปด้วยการบรวงสวงพระภูมิเจ้าที่พิธีขึ้นเฒ้าทั้งสี่ ของปราชน์ประจำหมู่บ้านพิธีทางศาสนาสวดชุมนุมเทวดาในพิธีทางสงฆ์ ในส่วนปัจจัยสัมภาระที้ชาวบ้านนำมาประกอบพืธีก็จะมีทั้งน้ำอบน้ำหอม น้ำส้มป่อย ใบนาด ใบหนามหินอ่อนทรายอ่อนมาวางในที่จัดเตียมไว้ตลอดถึงการโยงด้ายสายสิญที่ชาวบ้านนำมาโยงสี่งของและสัมภาระที่วางในงานประกอบพิธี และสตวงใหญ่จำนวนสี่ใบที่ชาวบ้านได้นำธูปเทียนข้าวปลาอาหารของคาวหวานต่างที่จัด เตียมไว้เพื่อส่งคะหะบ้านตามประเพณีเป็นลำดับต่อไป♡♡


☆ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวีช่อง๑๓สยามไทยรายงาน