ราชบุรี/มิสแกรนด์ราชบุรี 2018เยี่ยมตลาดปลาสวยงาม :


ราชบุรี/มิสแกรนด์ราชบุรี 2018เยี่ยมตลาดปลาสวยงาม :

คุณชูชาติ เล็กแดงอยู่ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการผลิตตลาดปลาฟิชวิลเลจ อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยคุณปิยนุช ภู่สวัสดิ์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนตลาดปลาฟิชวิลเลจในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการประกวดมิสแกรนด์ราชบุรี 2018 ให้การต้อนรับพร้อมร่วมงานแถลงข่าว การประกวดซึ่งบรรยากาศการแถลงข่าวมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนคณสื่อมวลชนร่วมในการแถลงข่าว ณ ร้าน nine cafe อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมมิสแกรนด์ราชบุรี2018ทั้ง10อำเภอร่วมเดินทางเยี่ยมตลาดปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยดูการบริหารงานจัดการพร้อมเยี่ยมพ่อค้าแม่ค้าในตลาดปลาสวยงามพิชวิลเลชอำเภอบ้านป่งจังหวัดราชบุรีในฐานะผู้ให้การประกวดในครั้งนี้สู่เวทีใหญ่ต่อไป


….สุพจน์ วรสหวัฒน์ราชบุรี/รายงาน