พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561


พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

ณ สนามกีฬาตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นาย อนิรุทธิ์ จารมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 โดยมี เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง นักกีฬา และประชาชน ร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลสากอได้ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาเป็นประจำทุกปีตามแผนงานกีฬาและนันทนาการ โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 20 แล้ว โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 14 ทีม ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสากอ หน่วยทหารพราน 4809 และชุดคุ้มครองตำบลสากอ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการแข่งขัน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลสากอ ตำบลใกล้เคียง ที่ได้เข้าร่วมชมการแข่งขันทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงด้วยดี

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้เกิดความรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ข่าว/กรียา/นราธิวาส