โรงเรียนของหนู…..มทบ.310 มอบหนังสือให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เปิดโลกความให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล


โรงเรียนของหนู…..มทบ.310 มอบหนังสือให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เปิดโลกความให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล
พลตรี ณรัช สิงห์ปภาพร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 พร้อมด้วย พันโท ธนเดช ธรรมชัย ผู้บังคับการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310

มอบหนังสือให้จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ เสมียนสัสดีอำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อนำไปมอบตามโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยส่งมอบให้กับโรงเรียนบ้านท่าปุย อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งทางโรงเรียนดังกล่าวได้จัดทำห้องสมุดแต่ยังขาดหนังสือสำหรับให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้อีกจำนวนมาก คณะครู อาจารย์ เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าปุย อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ขอขอบคุณในความกรุณาของแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่ 3 ทุกระดับ ที่สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา สร้างความรู้ให้เยาวชนของชาติ ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์มุมมองที่หลากหลายขึ้นในโอกาสนี้ด้วย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561