Uncategorized

เชียงราย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ จิตอาสา และ ราษฎร ให้การช่วยเหลือ ซ่อมแซม บ้านซึ่งโดนพายุ

เมื่อ ๒๑๐๘๓๐ พ.ค.๖๑ พ.อ.ไมตรี ศรีสันเทียะ ผบ.ฉก.ทพ.๓๑ กกล.ผาเมือง มอบหมายให้ ร้อย ทพ.๓๑๐๓ จัด กพ.๑ ชป. ร่วมกับ จิตอาสา และ ราษฎร บ.ห้วยเดื่อ ม.๔ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จว.ช.ร.

เข้าให้การช่วยเหลือ ซ่อมแซม บ้านของ น.ส.ไหนก๋วย แซ่จ๋าว อายุ ๕๓ ปี ราษฎร บ.ห้วยเดื่อ ม.๔ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จว.ช.ร. ซึ่งโดนพายุ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๑

โดยได้รับการสนับสนุนกระเบื้องจากทาง ทต.บ้านแซว จำนวน ๖๐ แผ่น มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย