Reporter&Thai Army

บรรยากาศงานวันญาติเยี่ยมทหารใหม่ ผลัดที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จังหวัดกระบี่ คึกคัก

บรรยากาศงานวันญาติเยี่ยมทหารใหม่ ผลัดที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จังหวัดกระบี่ คึกคัก

 

ครอบครัวและญาติทหารใหม่ กว่า 150 ครอบครัว ต่างนำสิ่งของ และอาหารที่เป็นของโปรดมา ร่วมรับประทาน

ทหารบก ซึ่งเป็นทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จังหวัดกระบี่ รวม 4 กองร้อย จำนวน 160 คน แสดงความพร้อม เพรียง เดินสวนสนาม การใช้อาวุธปืน ก่อนเปิดให้ญาติ ครอบครัวเข้าเยี่ยม เป็นครั้งแรก หลังจากผ่านการฝึกมาเป็นระยะเวลา 20 วัน ครอบครัวทหารใหม่ต่างสวมกอดด้วยความคิดถึงและตื้นตันใจ หลังเห็นลูกหลานสวมเครื่องแบบชายชาติทหารด้วยความสง่างาม เข้มแข็ง มีระเบียบวินัย และสุขภาพแข็งแรง ซึ่งแต่ละครอบครัว ต่าง นำ อาหาร ผลไม้ ขนมหวาน ที่ทหารใหม่ชอบรับประทาน มารับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุข
พ.อ.ธายุทธ สวนกูล ผบ.ร.15พัน1 เปิดเผยว่า เพื่อให้ญาติทหารใหม่ได้เห็นว่า บุตรหลานที่ได้เข้ามารับใช้ชาติด้วยการเป็นทหาร มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งด้านความแข็งแรง ทางร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งการมีคุณลักษณะทางทหาร ทหารที่เข้ามาได้รับการฝึกวินัย ตามแบบธรรมเนียมทหาร ตั้งแต่การตื่นนอน การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การเข้านอน การฝึกบุคลิกภาพและการฝึกทักษะทางทหาร

ซึ่งการฝึกจะเป็นไปตามระเบียบของกองทัพอย่างเคร่งครัด พร้อมยืนยันว่า ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ได้ให้ความใส่ใจ และเน้นย้ำไม่ให้มีการกระทำที่นอกเหนือจากระเบียบที่กำหนดไว้ การลงโทษ ลงทัณฑ์ จะเป็นลักษณะการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และความแข็งแรงของร่างการเท่านั้น ขอให้พ่อแม่พี่น้องวางใจ และเมื่อปลดประจำการไปแล้ว เราจะส่งคนดีกลับคืนสู่บ้านของท่าน ทหารเหล่านี้ก็จะเป็นทหารกองหนุนที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศ

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน