ข่าวการศึกษาและไอที

อบรมยาเสพติด รุ่นที่ 10

อบรมยาเสพติด รุ่นที่ 10


เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 10 “กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด”

 

ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิระประวัติ)นครสวรรค์ โดยมีนางจิตรา หมีทอง ประธานสภา อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิด

 

พร้อมด้วยนางพัชรา วันวงษ์ รอง ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิระประวัติ)นครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ และคณะครูอาจารย์ร่วมงาน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

 

โดยมุ่งเน้นเป็นกระบวนการเรียนรู้ไปสู่นักเรียนเป็นอันดับแรก ให้รู้เท่าทันสถานการณ์ด้านยาเสพติด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรท่าตะโก สถานีตำรวจภูธรเก้าเลี้ยว และสำนักงานสาธารณสุข
จ.นครสวรรค์ มาบรรยายให้ความรู้และกิจกรรมกลุ่มการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


///// saxsax ข่าว/ภาพ ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644 /////