พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33/ผบ.กกล.รส.จว.ช.ม. เป็นประธานกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่สา


เมื่อ 19 มิ.ย.61 พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33/ผบ.กกล.รส.จว.ช.ม. เป็นประธาน กิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่สา ร่วมกับ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ม่อนภูหมอก บ้านหนองหอยใหม่ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จว.ช.ม. โดยปลูกต้นพญาเสือโคร่ง จำนวน 1,000 ต้น พื้นที่ปลูก จำนวน 50 ไร่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 350 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย