ถนนวารีราชเดช เส้นกุดชุมไปไทยเจริญ ช่วงสะพานซ้งแย่ เวลานี้รถเล็กสามารถผ่านได้


ถนนวารีราชเดช เส้นกุดชุมไปไทยเจริญ ช่วงสะพานซ้งแย่ เวลานี้รถเล็กสามารถผ่านได้ ส่วนรถบรรทุก ขอให้ใช้เส้นเลี่ยงเช่นเดิมก่อนนะครับ คือ เส้นป่าติ้วโคกนาโกแล้วมาบรรจบเส้นอรุณประเสริญ หรือ เส้นอำนาจเจริญ ป่าติ้ว.ยโสธร