โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงพลังแห่งความจงรักภักดีร่วมโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงพลังแห่งความจงรักภักดีร่วมโครงการ
จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

 

วันนี้ (วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. เวลา ๐๗.๐๐ น.) โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรีย

 

น ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในการเปิดงาน ณ บริเวณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการจิตอาสาดังกล่าวผู้บริหาร คุณครู ครูอาวุโส นักเรียนเก่า และนักเรียนปัจจุบัน ได้จัดกิจกรรม
ทำความสะอาดชุมชนโดยรอบโรงเรียน ด้วยการลอกคลองสรรเพชญ ตั้งแต่ปากคลองริมแม่น้ำท่าจีน
ถึงหลังบ้านพักคนงานระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหน้าโรงเรียน ตั้งแต่
ใต้สะพานโพธิ์แก้ว ตามแนวถนนด้านหน้ายาวไปจนสุดถนนหลังโรงเรียน บริเวณวัดสรรเพชญ และยาวไปจนถึงวัดเดชานุสรณ์ นอกจากนี้ยังร่วมกันทำความสะอาดภายในโรงเรียนทั้งหมด และบริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙ทั้งนี้ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนเครื่องมือ เพื่อช่วยในการดำเนินการดังกล่าว อาทิ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ เทศบาลสามพราน องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา รวมถึงพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบโรงเรียน ได้มีจิตอาสาและร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ@สะมะบัติ เอื้อเฟื้อข้อมูลภาพ/ข่าวสาร


6 ตอบกลับไปที่ “โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงพลังแห่งความจงรักภักดีร่วมโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ””

  1. We provide you with a table of all the emoticons that can be used on this application, and the meaning of each symbol. Though it might take some initial effort on your part, the skills garnered from regular and strategic use of social media will create a strong foundation to grow your business on ALL levels.

  2. This is turning into a bit more subjective, nonetheless I significantly prefer the Zune Industry. The interface is colorful, incorporates much more aptitude, and some great characteristics together with ‘Mixview’ that allow for yourself all of a sudden look at equivalent albums, music, or other customers equivalent in the direction of what you are listening towards. Clicking upon one particular of people will heart on that item, and an additional mounted of “neighbors” will come into watch, enabling your self in the direction of navigate about studying via similar artists, music, or consumers. Speaking of consumers, the Zune “Social” is way too superior enjoyable, letting you locate others with shared tastes and getting to be close friends with them. On your own then can hear in direction of a playlist crafted based upon an amalgamation of what all your close friends are listening toward, which is far too exciting. All those worried with privateness will be relieved in direction of recognize oneself can steer clear of the community versus observing your specific listening habits if you thus just take.

  3. If you happen to be however on the fence: get your favorite earphones, mind down toward a Easiest Purchase and talk to towards plug them into a Zune then an iPod and view which one sounds better towards oneself, and which interface will make you smile extra. Then you are going to recognize which is directly for on your own.

  4. Apple at the moment consists of Rhapsody as an application, which is a fantastic commence, yet it is currently hampered by way of the lack of ability in direction of shop locally upon your iPod, and includes a dismal 64kbps bit cost. If this improvements, then it will relatively negate this usefulness for the Zune, still the 10 audio for every month will however be a substantial plus in just Zune Pass’ want.

  5. In between me and my partner we’ve owned far more MP3 players over the a long time than I can depend, together with Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etcetera. But, the last couple several years I have resolved down toward 1 line of gamers. Why? Simply because I was happy toward come across how well-designed and enjoyment to employ the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.