Uncategorized

ท่านผวจ.รอ นายวันชัย คงเกษม ท่านรองผวจ.รอ นายชยันต์ ศิริมาศ ร่วมตรวจเยี่ยมการรับสมัคร จิตอาสา”เราทำดี ด้วยหัวใจ

ร้อยเอ็ดวันนี้
ท่านผวจ.รอ นายวันชัย คงเกษม
ท่านรองผวจ.รอ นายชยันต์ ศิริมาศ ร่วมตรวจเยี่ยมการรับสมัคร จิตอาสา”เราทำดี ด้วยหัวใจ”เฉลิมพระเกียรติฯรายใหม่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด. ..