เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดแถลงข่าวงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 สลากกาชาด70,000รางวัลเที่ยวปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ท่านช่วยกาชาด กาชาดช่วยประชาชน เป็นกุศลยิ่ง /สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–


เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดแถลงข่าวงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 สลากกาชาด70,000รางวัลเที่ยวปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ท่านช่วยกาชาด กาชาดช่วยประชาชน เป็นกุศลยิ่ง
/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

เมื่อเช้าวันนี้วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30 น ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัยคงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดจัดและคณะกรรมการเหล่ากาชาด พร้อมสื่อมวลชนร้อยเอ็ด

แถลงข่าวการจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 จัดระหว่างวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 เป็น 10 วัน10 คืน โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล 2 เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดร้อยเอ็ด 3 เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน และประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด 4 เพื่อหารายได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดจากการจัดงานรวมน้ำใจให้กาชาดและการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล

ซึ่งจะได้นำไปจัดทำตามพันธกิจและโครงการต่างๆของเหล่ากาชาด เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด การออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลมีทั้งสิ้น 70,000 ฉบับราคาจำหน่ายฉบับละ 100 บาท โดยมีรางวัลอาทิ รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัลเป็นรถยนต์กระบะ Mitsubishi Mega Cab จำนวน 1 คัน รางสัลที่3 มี5รางวัลเป็นจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซีรางวัลละ1คัน รางวัลที่ 6 มี 20 รางวัลเป็นทองคำหนัก 1 สลึงรางวัลละ 1 เส้น และรางวัลเลขท้าย 3 ตัวหมุน 1 ครั้งมี 70 รางวัลเป็นพัดลมตั้งพื้นขนาด 18 นิ้วรางวัลละ 1 เครื่อง โดยใช้เครื่องหมุนเลขรางวัลสลากจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมต่อหน้าสักขีพยานสื่อมวลชนและพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด

นอกจากนี้การจัดงานเน้นในเรื่องความปลอดภัยปลอดแอลกอฮอล์ จะจำหน่ายบัตรเฉพาะหลังเวลาราชการ ระหว่างวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง 6 มกราคม 2562 มีมหรสพ อาทิ หนุ่มกะลา วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 25561 ปูพงษ์สิทธิ์ วันเสาร์ที่ 29ธค61 วันที่ 1 มกราคม 2562 ลำไยไหทองคำ วันที่ 6 มกราคม 2562 ระเบียบวาทะศิลป

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–