Uncategorized ข่าว นราธิวาส

ผู้ว่าพร้อมนายกเหล่ากาชาดนราฯ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในพื้นที่ 3 อำเภอ

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้ว่าพร้อมนายกเหล่ากาชาดนราฯ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย
พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในพื้นที่ 3 อำเภอ

วันนี้ (20 ธ.ค.62) ณ ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอสุไหงปาดี โดยมีนายพิชิต รุ่งประเสริฐ ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงปาดี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ โดยได้มีการมอบของใช้จำเป็นสำหรับเด็กและผู้หญิง จำนวน 8 แพ็ค เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอแว้ง เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง และของใช้จำเป็นสำหรับเด็ก ผู้หญิง ผู้สูงอายุ จำนวน 40 แพ็ค โดยมีนายนายชยุตม์ ชูดวง ปลัดอำเภอแว้ง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดอำเภอแว้ง ร่วมรับมอบ เพื่อนำส่งต่อให้กับผู้ประสบอุทกภัยต่อไป
ในเวลาต่อมาได้เดินทางไปยังศูนย์อพยพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อพบปะให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยซึ่งอพยพมาอยู่ในศูนย์อพยพฯ จำนวน 175 คน 55 ครัวเรือน โดยมีนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยกำลังในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งคณะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานมารับสิ่งของหลายครอบครัว และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสได้ตักอาหารเย็นให้กับผู้ประสบภัย ที่มารอรับเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นอาหารจากโรงครัวพระราชทานที่บริการอาหารให้แก่ผู้ประสบภัยทั้ง 3 มื้อ

จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังศูนย์บริการจิตอาสาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งตั้งอยู่ที่ชุมชนท่าประปา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งพบปะผู้นำศาสนา และมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าว
สำหรับจังหวัดนราธิวาสขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยใน 7 อำเภอ คือ อำเภอสุคิริน อำเภอศรีสาคร อำเภอแว้ง อำเภอจะแนะ อำเภอรือเสาะ อำเภอระแงะ และอำเภอสุไหงโก-ลก โดยมีผู้ประสบภัย 14,637 ครัวเรือน 63,439 คน ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลายแห่งได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาในระยะนี้จะสามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้ภายใน 3 – 5 วัน และทำให้สถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว