ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิจิตร นำจิตอาสา ทำความดี ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสวยงามความสะอาด และยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่ประชาชนด้วย


ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิจิตร นำจิตอาสา ทำความดี ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสวยงามความสะอาด และยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่ประชาชนด้วย

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 15 คน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 2 ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ทำให้บริเวณภายในหมู่บ้านมีความสะอาด เรียบร้อย สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม สร้างความสามัคคีให้แก่คนในหมู่บ้าน

,