.ศ.3สถาบันมีมทส.ม.ราชภัฏ.ม.ราชมงคลและอบต.สุรนารี.แม่ทัพน้อยที่2และประชาชน400คนเศษบำเพ็ญประโยชน์หาดทรายอ่างห้วยยางโคราช


วันนี้นำน.ศ.3สถาบันมีมทส.ม.ราชภัฏ.ม.ราชมงคลและอบต.สุรนารี.แม่ทัพน้อยที่2และประชาชน400คนเศษบำเพ็ญประโยชน์หาดทรายอ่างห้วยยางโคราช..ดังภาพถ่ายครับ