ข่าวบันเทิงและกีฬา

ราชบุรี/เปิดงานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์และของดีตำบลเจ็ดเสมียนอ.โพธารามจ.ราชบุรี

ราชบุรี/เปิดงานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์และของดีตำบลเจ็ดเสมียนอ.โพธารามจ.ราชบุรี
นายนพรัตน์ รัตนวานิช นายอำเภอโพธารามพร้อมนายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมเปิดงานแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน โดยมีนายสุทธิเดช ริมธีระกุล นายกเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนอำเภอโพธารามกล่าวรายงานวัตถุประสงค์จะเห็นได้ว่าประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์มีความสำคัญและผูกพันจนเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวตำบลเจ็ดเสมียนเมื่อถึงวันสงกรานต์ทุกครอบครัวจะมาอยุ่รวมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทำกิจกรรมร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรญาติผู้ใหญ่การจัดงานแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ถือเป็นการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทยให้คงอยุ่สืบต่อไป
ในช่วงบ่ายมีขบวนแห่ของชุมชุน6หมูบ้าน14ชุมชนแต่งรถบุปผชาติอย่างสวยงามและในช่วงค่ำมีการประกวดธิดาดอกไม้ท้ายสงกรานต์และประกวดนางงอมหัวไชโป๊
รางวัลชนะเลิศนางงามธิดาดอกไม้ท้ายสงกรานต์ได้แก่นางสาวศศิประภา.เอมโกศา พร้อมรับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนอีกหนึ่งตำแหน่ง
รองอันดับ1นางสาวธิดารัตน์ เชื้อดี
รองอันดับ2นางสาวรัชณีวรรณ เชิดชูเชาวลิต
รองอัยดับ3นางสาวจีระนันท์ ล่อนอารีย์
รางวัลชนะเลิศนางงอม หัวไชโป๊
ได้แก่นางแชล่ม เกษร
รองอันดับ1นางจำเนียร สายัณห์
รองอันดับ2นางจุก เข็มวัฒน์
รองอันดับ3นางสำราญ เกตุมณี


….สุพจน์ วรสหวัฒน์ราชบุรี/รายงาน