Uncategorized

ปล่อยแถวคาราวานสับปะรด ตามโครงการระดมพลังไทยช่วยไทยแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำของกองทัพบก

ปล่อยแถวคาราวานสับปะรด ตามโครงการระดมพลังไทยช่วยไทยแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำของกองทัพบก


เมื่อเวลา 05.30 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 61 ที่ สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ (รอง ผอ.รมน.จังหวัด) นาย กิติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หัวหน้าป้องกันภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ เจ้าหน้าที่ ส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัดประจวบฯ พื้นที่ อ.สามร้อยยอด ได้ร่วมกันตรวจความพร้อมของเกษตรกรชาวไร่สับปะรด และรถบรรทุก ก่อนปล่อยแถวคาราวานสับปะรด จำนวน 22 คัน เพื่อส่งไปยังกองทัพภาคที่ 1 ตามโครงการระดมพลังไทยช่วยไทยแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำของกองทัพบก

ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการกระจายผลผลิตสับปะรดผลสดออกสู่ตลาดปลายทางตามโครงการระดมพลังไทยช่วยไทยแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำของกองทัพบก ดำเนินงานโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 ที่จะมีผลผลิตออกมามาก โดยให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอจำนวน 135 กลุ่มเป็นผู้รวบรวมคัดเลือกผลผลิตของสมาชิกก่อนส่งไปยังหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเพื่อใช้จัดเลี้ยงกำลังพล


ด้าน พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ กล่าวว่า พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สั่งการให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ประสานงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่สับปะรด ในรูปแบบประชารัฐ โดยเริ่มที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นแห่งแรก เพราะเป็นจังหวัดที่มีการปลูกสับปะรดมากที่สุดในประเทศ
โดยกองทัพบกจะเข้ามาช่วยเหลือด้วยการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคา กก.ละ 4 บาท เบื้องต้นจะมีการส่งผลผลิตไปยังหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเตรียมจะส่งไปอีกกว่า 200 ตัน โดยจะทยอยรับซื้อต่อเนื่องจนกว่าราคาในตลาดจะขยับมาถึง กก.ละ 4 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรสามารถอยู่ได้

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////

ประจวบคีรีขันธ์ : พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา 0867513727