ร.14 พัน.1 ร่วม โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561


เมื่อ 220900 มิ.ย. 61 ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 2 (ร.14 พัน.1) อ.ขาณุฯ จว.ก.พ. ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. ,นายสมพร ราชแขวง นายก อบต.ยางสูง ,นายวัฒนา ศรีวิไล นายกอบต.บ่อถ้ำ กำนัน ผู้ใหญ่ ประชาชน ต.แสนตอ ม.6 ม.7 และคณะครูนักเรียนในพื้นที่ ต.แสนตอ เข้าร่วมโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยทำการปลูกต้นไม้ จำวน 318 ต้น และปล่อยปลา จำนวน 60,000 ตัว ในเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ณ พื้นที่สระหลวง ม.6 ม.7 ต.แสนตอ อ.ขาณุฯ จว.ก.พ. โดย มีนายสมเจต โป้วาที นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย