Reporter&Thai Army

กิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน”(จังหวัดเคลื่อนที่) จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เมื่อ ๒๑๐๙๐๐ – ๒๑๑๒๐๐ มิ.ย.๖๑ พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผบ.กกล.รส.จว.อน. , พ.อ.ชัยธัช ยิ้มทิม รอง ผบ.กกล.รส.จว.อน. , พ.ท.วรัญชิต หลักหาญ ผบ.ร.๔ พัน.๒ /ผบ.หน่วยรับผิดชอบ อ.สว่างอารมณ์ , มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.สว่างอารมณ์ จว.อ.น. ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน”(จังหวัดเคลื่อนที่) จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จว.อุทัยธานี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผวจ.อุทัยธานี เป็นประธานการจัดกิจกรรม. และ หน่วยได้จัดรถครัวสนามจัดทำอาหาร(ผัดกระเพราไข่เจียว) จำนวน ๑,๑๐๐ กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับ ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และประชาชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑,๕๐๐ คน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ