พิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย จว.พ.ล.


เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 เวลา 1330 พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.มทบ.39 เป็นผู้แทน มทภ.3 ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย จว.พ.ล. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลาง จว.พ.ล. โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พ.ล.เป็นประธาน