Reporter&Thai Army

พ.อ.ศุภฤกษ์ สถาพรผล รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.จ. ตรวจเยื่ยมจุดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 เวลา 0930 พ.อ.ศุภฤกษ์ สถาพรผล รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.จ. ตรวจเยื่ยมจุดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ณ บริเวณด้านข้างหอประชุมจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จว.พ.จ. โดย บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. ร่วมกับ ผวจ.พ.จ. ได้ทำการรับซื้อกระเทียมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3,600 กก. ในราคา กก. ละ 50 บาท และ สับปะรดจากจังหวัดลำปาง จำนวน 4,000 กก. ในราคา กก. ละ 6 บาท เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป ได้รับซื้อ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกช่องทางหนึ่ง