สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงาน


วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและประชุมหารือ
กับ Wasser-und Schiffahrtsamt Brunsbuttel เกี่ยวกับการบริหารจัดการคลองคีล (kiel Canal) ซึ่งพบว่า มีการบริหารจัดการและขั้นตอนควบคุมในการผ่านประตูคลองคีลอย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการอำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยเรือแต่ละลำที่แล่นผ่านจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ พบว่าเคยรับเรือสูงสุดได้จำนวน 130 ลำ ซึ่งยังไม่เต็มขีดความสามารถ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน