ข่าวรัฐสภา

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและประชุมหารือ

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและประชุมหารือ
ร่วมกับผู้บริหารการรถไฟแห่งเยอรมนี (Deutsche Bahn) เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบรางของเยอรมนีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งรูปแบบขององค์การที่มีการปฏิรูปองค์การเพื่อความคล่องตัวในการบริหาร มีการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบอาณัติสัญญาณ (ETCS) จนกลายเป็นประเทศที่มีระบบการคมนาคมขนส่งที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรป รวมทั้งยังมีความสนใจการลงทุนในต่างประเทศ และการเชื่อมต่อสามสนามบิน ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา ของประเทศไทย ทั้งนี้ Deutsche Bahn จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางสนับสนุนโครงการดังกล่าวของประเทศไทยต่อไป

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน