จ.ราชบุรี/วันสถาปนาเหล่าทหารช่างครบรอบปีที่๑๔๓จังหวัดราชบุรี


จ.ราชบุรี/วันสถาปนาเหล่าทหารช่างครบรอบปีที่๑๔๓จังหวัดราชบุรี
พลเอกวีรชัย อินทุโสภณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นประธานในพิธีสถาปนาเหล่าทหารช่างครบรอบปีที่ 143.
รับการแสดงความเคารพจากกองทหารเกียรติยศและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศพร้อมทั้งวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาเหล่าทหารช่าง

โอกาสเดียวกัน พลโทจักรชัย โมขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่างพร้อมผู้บังคับหน่วยงานทหารช่างให้การต้อนรับบรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจการทหารช่างและเป็นประธานมอบเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับเหล่าทหารช่างณ ห้องประชุมเสนาเสวนากองบัญชาการกรมการทหารช่างจากนั้นพลเอกวีรชัยอินทุโสภณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลของกรมการทหารช่างณบริเวรสนามหญ้าหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่างอ.เมืองจ.ราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์/
จ.ราชบุรี