นายกทต.อุ่มเม้าอ.ธวัชบุรี ร้องขอความช่วยเหลือทางจังหวัดให้ช่วยจัดหาเตาเผาขยะให้ด้วยเพื่อแก้ปัญหามลพิษอากาศให้ชาวบ้าน/สมนึก/รายงาน/0817082129–


นายกทต.อุ่มเม้าอ.ธวัชบุรี ร้องขอความช่วยเหลือทางจังหวัดให้ช่วยจัดหาเตาเผาขยะให้ด้วยเพื่อแก้ปัญหามลพิษอากาศให้ชาวบ้าน/สมนึก/รายงาน/0817082129–

เมื่อวันนี้21ธค61นายไชยยศ ไชยพฤกษ์ นายกทต.อุ่มเม้าอ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ได้ร้องขอทางกลุ่มไลน์ข่าวสารสาธารณภัย๑๐๑ ใจความว่า
เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านรองเลิศบุศย์ กองทอง ที่เคารพอย่างสูงยิ่ง

เมื่อจังหวัดร้อยเอ็ด คัดเลือกพื้นที่เขตเทศบาลตำบลอุ่มเม้า เป็น cluster ในการบริหารจัดการขยะนั้น ขณะนี้การสันดาปของกองขยะสร้างผลกระทบ ให้กับพี่น้องประชาชน


ดังนั้นผมใคร่นำเรียนให้ท่านพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หรือพิจารณานำเงินเหลือจ่ายจากโครงการต่างๆ มาจัดซื้อเตาเผาขยะ(ตามที่ผมได้กำหนดไว้แล้ว)
อันจะทำให้การกำจัดขยะ ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล

โดยในเบื้องต้นผมจะขอความร่วมมือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่นำขยะมาทิ้งร่วมกันในเขตเทศบาลตำบลอุ่มเม้า ให้จัดทำโครงการธนาคารขยะ เพื่อคัดแยกขยะ แล้วนำส่วนที่เหลือ มากำจัดด้วยวิธีการ นำมาเผาในเตา ที่ผมร้องขอให้มีการจัดซื้อ ต่อไปครับ


ซึ่งขณะนี้ ทางจังหวัดทราบเรื่องแล้ว โดย นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน
0817082129–