พช เชียงใหม่ นำผู้นำหมู่บ้านเป้าหมาย OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเข้าประชุมรับฟังแนวทาง สร้างความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน


พช เชียงใหม่ นำผู้นำหมู่บ้านเป้าหมาย OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเข้าประชุมรับฟังแนวทาง สร้างความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.

นายอภิวัฒน์ ธีระวาน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ พัฒนากร และผู้นำหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง โดยจังหวัดเชียงใหม่มีเป้าหมาย จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านต้นเปา หมู่ที่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง บ้านปางต้นฆ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย และ บ้านถ้ำง๊อบ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ ซึ่งการประชุมฯครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-206 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี