ข่าวเชียงใหม่

ณ บริเวณลานประวัติศาสตร์เสด็จประพาสต้น หน้าวัดเขาดินใต้ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน “ ตลาดประชารัฐต้องชมจังหวัดนครสวรรค์(ตลาดเจ้าค่ะ)

ณ บริเวณลานประวัติศาสตร์เสด็จประพาสต้น หน้าวัดเขาดินใต้ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน “ ตลาดประชารัฐต้องชมจังหวัดนครสวรรค์(ตลาดเจ้าค่ะ)
นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายประดิษฐ์ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ตลาดประชารัฐต้องชมจังหวัดนครสวรรค์ (ตลาดเจ้าค่ะ) นายประดิษฐ์ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค ได้กล่าวรายงานว่า การดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกาง-ตลาดชุมชนประชารัฐ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคของกระทรวงพาณิชย์ เป็นการสร้างความเข้มแข็งและกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น สอดคล้องตามโครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงการตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือของ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยดำเนินการบูรณาการตลาด 10 ประเภท เพื่อพัฒนาตลาดใหม่ ขยายพื้นที่การตลาดเดิม เพิ่มวันทำการเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสค้าขาย ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่ค้าขายโดยตลาดต้องชมเป็นตลาดหนึ่งในตลาดประชารัฐ จึงใช้ชื่อ “ตลาดประชารัฐต้องชม” ซึ่ง ตลาดเจ้าค่ะ แห่งนี้ เป็นตลาดประชารัฐต้องชมแห่งที่ 2 ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยแห่งแรกตั้งอยู่ที่หน้าเทศบาลตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ หรือคนนครสวรรค์จะรู้จักในนาม เขาหน่อ เขาแก้ว


ในการจัดงานครั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมบูรณาการกับจังหวัดนครสวรรค์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โดยเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างช่องทางการจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการของจังหวัดนครสวรรค์ และ ส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่ค้าขาย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาเที่ยวยังจังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้สินค้าของชุมชนจำหน่ายได้ อันจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอีกทางหนึ่ง////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 061952564/////