“สืบฮีตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”


“สืบฮีตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 11.30น. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ในสังกัดของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรดน้ำดำหัว เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองล้านนา ประจำปี 2561 และขอพร เพื่อความเป็นศิริมงคลในการดำเนินชีวิต และการทำงาน ต่อไป ณ ห้องภรณ์รวี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่