ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนโดยเฉพาะอำเภอจอมทองและกัลยาณิวัฒนา ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เนื่องจากจะมีกลุ่มควันขนาดใหญ่พัดเข้ามาในพื้นที่ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นวงกว้าง

จังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนโดยเฉพาะอำเภอจอมทองและกัลยาณิวัฒนา ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เนื่องจากจะมีกลุ่มควันขนาดใหญ่พัดเข้ามาในพื้นที่ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นวงกว้าง

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอจอมทองและอำเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินจากทิศทางลม ที่จะพัดพาเอาหมอกควันลอยมาจากจังหวัดข้างเคียง ประกอบกับอำเภอทางโซนใต้มีการเผาเพิ่มขึ้น หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาห้ามเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด เพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตรในช่วงนี้

โดยในวันนี้ (23 เม.ย.61) ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 10) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีค่าอยู่ที่ 152 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และอำเภอแม่แจ่ม มีค่าอยู่ที่ 143 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งจะเป็นผลให้ทั้งอำเภอจอมทองและอำเภอกัลยาณิวัฒนา มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอย่างรวดเร็ว และจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงขอให้กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ให้ดูแลสุขภาพในช่วงสภาวะหมอกควันเป็นพิเศษ รวมทั้งประชาชนทั่วไป สามารถป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากคุณภาพอากาศ โดยการใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอหมาดทับด้วยหน้ากากอนามัยหรือถ้ามีหน้ากากอนามัยแบบ N95 สวมป้องกันฝุ่นจะดีขนาด เมื่อต้องไปสัมผัสกับอากาศที่มีหมอกควันในที่โล่ง และรีบเข้าในอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศ รดน้ำต้นไม้ ถนน พื้นดินเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นส่งผลให้ขนาดฝุ่นใหญ่ขึ้นตกลงสู่พื้นปริมาณฝุ่นจะลดลง งดการเผาทุกชนิดโดยเฉพาะตอนกลางคืนและตอนเช้าเพราะความกดอากาศสูงจะกดเอาฝุ่นควันลอยอยู่ระดับทางเดินหายใจ สำหรับ คนที่เดินทางขับรถมอเตอร์ไซค์ ขี่จักรยานควรสวมแว่นตาหรือสวมหมวกกันน็อค ป้องกันฝุ่นเข้าตา เพราะอาจจะทำให้เกิดโรคผิวหนังจากการสัมผัสฝุ่น เช่น ผื่นคัน ตาอักเสบ เป็นต้น

ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้มีการจัดเตรียมมาตรการควบคุมการเผาในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายนนี้ เป็นต้นไป โดยศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งให้ทุกอำเภอแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทราบถึงตารางเวลาการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและปฏิบัติตามช่วงเวลาอย่างเคร่งครัด

หากบุคคลใดมีความจำเป็นต้องเข้าไปทำการเกษตรกรรมในพื้นที่ที่เตรียมไว้แล้ว หรือเข้าไปลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรกรรม ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ทราบ เพื่ออนุญาตและร่วมกันควบคุม เฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดไฟจากการลดปริมาณเชื้อเพลิงในแปลงเกษตรกรรมลุกลาม ตามตารางเวลาการบริหารจัดการเชื้อเพลิงของแต่ละอำเภอ เพื่อให้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในแต่ละพื้นที่เป็นไปตามเงื่อนไขของจังหวัดด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพที่สุด รวมทั้ง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

////////////////////////////
อภิชาติ เฮงพลอย / ส.ปชส.เชียงใหม่
23 เมษายน 2561