ข่าวเชียงใหม่

มจร นครสวรรค์ แสดงพลังความสามัคคี จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารสูงสุด บรรยากาศ เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์

มจร นครสวรรค์ แสดงพลังความสามัคคี จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารสูงสุด บรรยากาศ เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์
นครสวรรค์ / เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ (23 เมษายน 2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระราชวชิรเมธี,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, พระครูนิวิฐศีลขันธ์,ผศ.ดร.ผู้ช่วยรองอธิการฝ่ายบริหาร, พระครูสิริคีรีรักษ์,ผศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร จากพระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชขวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เพื่อแสดงออกถึงออกความสามัคคี และเพื่อสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์


ด้านพระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดี กล่าวว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกภาคส่วนของวิทยาเขตนครสวรรค์ ได้แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ในช่วงการทำงานที่ผ่านมาและช่วงเทมศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแสดงออกถึงรักความกตัญญู กตเวที ทุกคนก็ได้แสดงออกร่วมกันอย่างมีความสุข แสดงออกผ่านกระบวนการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ว่า บุคคลาการของ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ทุกรูป/คน มีความแข็มแข็ง อดทน รักใคร่ และสามัคคีกัน ขออำนวยอวยพร ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงบันดาลให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้า มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ทุกรูป/คนประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นก็มีพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ และรดน้ำระหว่างเจ้าหน้าที่และอาจารย์ร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ในเทศกาลสงกรานต์ส่งท้ายปีนี้


00000000 ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644 0000000000