ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเตรียมรองรับผู้โดยสาร 3.7ล้านคน

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเตรียมรองรับผู้โดยสาร 3.7ล้านคน

วันนี้ (23 เม.ย.) ที่ห้องธรรมปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงรายนายปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม”การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด


โครงการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย”มีบริษัทการท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุม มี ดร.พุทธชาติ ชุณสาคร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม เป็นผู้ดำเนินการประชุมโดยมีผูู้ตัวแทนชาวชุมชนรอบๆท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมประชุม50คนการประชุมครั้งนี้มีการให้ข้อมูลเรื่องแผนการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายผลการศึกษาในอดีตและแผนการพัฒนาในอนาคต จากนั้นเปิดโอกาสให้มีการแสดงความ


คิดเห็นโดยกรอกแบบสอบถามเพื่อสรุปผลในเดือน มิ.ย.2561 ต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมบริษัทการท่าอากาศยานไทย (จำกัด)มหาชนมีการนำเสนอแผนพัฒนา 3 ระยะคือระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี2561-2565โดยมีเป้าหมายรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้ถึงปี2568เพื่อรองรับเที่ยวบินได้16เที่ยวบินต่อชั่วโมงเพิ่มหลุมจอดอากาศยานจากเดิมในปัจจุบันมีจำนวน 5-7 หลุมจอดให้เป็น 10 หลุมจอดสามารถรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 3 ล้านคนต่อปีและมีที่จอดรถยนต์ 1,200 คัน ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี 2564-2569 มีเป้าหมายรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้ถึงปี 2573 เพื่อรองรับเที่ยวบินได้เท่าเดิมแต่เพิ่มหลุดจอดอากาศยานให้มากขึ้นเป็นจำนวน 12 หลุมจอด รองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 3.3 ล้านคนต่อปี และยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ ระยะที่ 3 ตั้งแต่ปี 2569-2574 เป้าหมาย
เพื่อรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้ถึงปี 2578 รองรับเที่ยวบินได้ 30 เที่ยวบินต่อชั่วโมง หลุมจอดอากาศยาน 13 หลุมจอด และรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 3.7 ล้านคนต่อปี มีทางขับขนานด้านทิศเหนือ โดยก่อนดำเนินการจะมีการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมไปจนถึงปลายเดือน มิ.ย.2561 นี้ ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 2 อำเภอ 8 ตำบลในเขต อ.เมืองเชียงราย และ อ.เวียงชัย เนื้อหามีทั้งด้านกายภาพ เสียง ปริมาณฝุ่นละออง น้ำ ระบบจัดการน้ำเสีย ฯลฯ ซึ่งตั้งแต่ปี 2558-2560 ที่ผ่านมาการศึกษาในท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

นายปรีชา กล่าวว่าในปัจจุบันพัฒนาการทางการบินรุดหน้าไปอย่างต่อเนื่องโดยผู้โดยสารให้ความนิยมเดินทางกันมากขึ้น ทำให้กิจการการบินมีการขยายตัวโดยเกิดสายการบินราคาต่ำหรือโลว์คอสมากขึ้นทำให้ผู้ต้องการเดินทางมากขึ้นตามมา โดยเฉพาะ จ.เชียงราย ที่มีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยานอย่างล้นหลามในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่เชื่อว่าการพัฒนาเพื่อรองรับความเจริญทางการบินจะอยู่ในเกณฑ์ที่สังคมรับได้

ด้าน ดร.พุทธชาติ กล่าวว่าการศึกษาและจัดทำรายงานครั้งนี้เพื่อรองรับการพัฒนาทางการ
บินซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการระดับนานาชาติ จึงต้องมีการดำเนินการให้มีความ
ละเอียดรอบคอบเพื่อให้เกิดความยอมรับไปทั่วโลก โดยเฉพาะในปัจจุบันการแข่งขันด้าน
ความเป็นศูนย์ทางการบินระหว่างประเทศมีสูง เช่น ประเทศสิงคโปร์มีการพัฒนาสนาม
บินขนาดใหญ่ด้วยงบประมาณมหาศาล ฯลฯ สำหรับ จ.เชียงราย มีผู้โดยสารใช้บริการทะลุ
ถึงปีละกว่า 2.5 ล้านคนแล้ว เราต้องถือว่ามีสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่ดีทั้งต้นไม้และทุ่งนา
รายรอบซึ่งชาวบ้านที่อยู่ในระแวกดังกล่าวก็เข้าใจการพัฒนาและสนับสนุนอย่างเต็มที่

จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ พัฒนทองศักดิ์ ถ่ายภาพ