Reporter&Thai Army

ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 34 / ผู้บังคับบัญชาการ กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดพะเยา นำกำลังพลจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ขุดลอกคูคลอง กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ 23 พ.ค.61, 1100 พล.ต.สายัณห์ เมืองศรี ผบ.มทบ.34/ผบ.กกล.รส.จว.พ.ย. นำกำลังพลจิตอาสา, ทต.แม่กา และ
ราษฎรจิตอาสา บ.แม่กาห้วยเคียน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ขุดลอกคูคลอง กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมทั้งได้จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่บริการอาหารให้กับประชาชนที่ร่วมกิจกรรมฯ ณ คูคลอง บ.แม่กาห้วยเคียน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 100 คน