โครงการวิจัยสารสกัดฟ้าทะลายโจรเป็นการศึกษาวิจัยในคนระยะที่สาม เพื่อศึกษาประสิทธิภาพละความปลอดภัยของสารสกัดฟ้าทะลายโจรในการรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ


โครงการวิจัยสารสกัดฟ้าทะลายโจรเป็นการศึกษาวิจัยในคนระยะที่สาม เพื่อศึกษาประสิทธิภาพละความปลอดภัยของสารสกัดฟ้าทะลายโจรในการรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันและไม่จำเพาะ โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นหนึ่งในสถานที่ทำการศึกษาวิจัย
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา…..
• อายุตั้งแต่ 18-60 ปี
• มีอาการไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก ไอ มาไม่เกิน 48 ชั่วโมง
• ภายใน 24 ชั่วโมง ไม่ได้รับประทานยาปฏิชีวนะมาก่อน
• สามารถมารับยา และรับการตรวจได้ตามกำหนด

เมื่อเข้าโครงการฯอาสาสมัครจะได้รับการอำนวยความสะดวกในทุกกระบวนการ ตั้งแต่ก่อนเข้าพบแพทย์ฯ ฟังคำแนะนำโครงการจากเจ้าหน้าที่วิจัย หลังเข้าพบแพทย์แล้ว อาสาสมัครต้องเข้ารับการเจาะเลือดในวันที่ 1 และวันที่มานัดติดตามผลวันที่ 4 ของการรักษา นอกจากนี้ อาสาสมัครจะได้รับค่าพาหนะในการเดินทางมาตามนัดหมายของงานวิจัย หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจะได้รับการดูแลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่แผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ หรือโทร 056-219888 ต่อ 1205​


&&&&&&ต้อย รอบรั้ว ภูธร รายงาน 0619525644 &&&&&