ข่าวกระแสสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์

“พรรคไทยศรีวิไลย์”น้อมรำลึกถึง ร.5 บอกคนไทย ต้องกตัญญูต่อพระเจ้าแผ่นดิน

  นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวว่า วันนี้ 23 ตุลาคม 2561 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ ในหลวงรัชกาลที่ 5 ซึ่งได้ทรงทำพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ได้แก่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาสและไพร่ในประเทศไทย การป้องกันการเป็นอาณานิคมหรือเมืองขึ้นของจักรวรรดิฝรั่งเศสและจักรวรรดิอังกฤษ ได้มีการประกาศออกมาให้มีการนับถือศาสนาโดยอิสระในประเทศ โดยบุคคลศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ได้มีการนำระบบจากทางยุโรปมาใช้ในประเทศไทย ได้แก่ระบบการใช้ธนบัตรและเหรียญบาท ใช้ระบบเขตการปกครองใหม่ เช่น มณฑลเทศาภิบาล จังหวัด และอำเภอ และ ได้มีการสร้างรถไฟ สายแรก คือ กรุงเทพฯ ถึง อยุธยา ลงวันที่ 1 มีนาคม ร.ศ.109 ซึ่งตรงกับ พุทธศักราช 2433 การก่อตั้งการประปา การไฟฟ้า ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ การสื่อสาร การรถไฟ ส่วนการคมนาคม ให้มีการขุดคลองหลายแห่ง เช่น คลองประเวศบุรีรมย์ คลองสำโรง คลองแสนแสบ คลองนครเนื่องเขต คลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองเปรมประชากร และ คลองทวีวัฒนา ยังทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองส่งน้ำประปา จากเชียงราก สู่สามเสน อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ซึ่งคลองนี้ส่งน้ำจากแหล่งน้ำดิบเชียงราก ผ่านอำเภอสามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรีและอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, อำเภอปากเกร็ด และ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และ เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพญาไท และ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
พระราชกรณียกิจด้านสังคม ทรงยกเลิกระบบไพร่ โดยให้ไพร่เสียเงินแทนการถูกเกณฑ์ นับเป็นการเกิดระบบทหารอาชีพในประเทศไทย[9] นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเลิกทาสแบบค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจากออกกฎหมายให้ลูกทาสอายุครบ 20 ปีเป็นอิสระ จนกระทั่งออกพระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) ซึ่งปล่อยทาสทุกคนให้เป็นอิสระและห้ามมีการซื้อขายทาส สิ่งสำคัญของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ในช่วงรัชกาลที่ 5 ที่ทำให้ประเทศไทยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฟรั่งเศสและอังกฤษ เพราะด้วยพระปรีชาสามารถประนีประนอมยอมสละทรัพย์สินส่วนประองค์กว่า สามล้านแฟรงค์ ซึ่งเป็นเงินถุงแดงหรือเงินพระคลังข้างที่ ที่เก็บสะสมมาแต่สมัยรัชกาลที่ 3,4 ทั้งหมดเพื่อไถ่ถอนประเทศสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบัน ไม่ต้องตกเป็นทาสหรือเสียประเทศให้แก่ฟรั่งเศส ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระมหากษัตริย์ ไทยทุกพระองค์ ในแต่ละยุคสมัยทรงเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีแผ่นดินอาศัย ไม่ตกเป็นทาสชาวต่างชาติ ได้มีที่ทำมาหากินเลี้ยงชีพทั้งครอบครัวทั้งวงศ์ตระกูล ซึ่งอยากจะบอกกับประชาชนไทยทุกคนว่า แผ่นดินนี้เป็นของพระมหากษัตริย์หรือพระเจ้าแผ่นดินทุกตารางนิ้ว ชีวิตของเราที่อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่รุ่น ปู่ ย่า ตา ทวด จนถึงปัจจุบัน ก็อยู่มาได้ปกติสุขก็เพราะบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ จึงอยากให้คนไทยทุกคนสอนลูก สอนหลาน สอนเหลน สอนโหลน ต้องกตัญญูต่อพระเจ้าแผ่นดิน กตัญญูต่อแผ่นดินเกิด อย่าริอาจคิดเณรคุณ เพราะถ้าเณรคุณแล้วจะไม่มีแผ่นดินอยู่ ไม่มีวันเจริญ ตัวอย่างก็มีให้เห็นหลายคนที่เคยเป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทย

นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ได้รับแจ้งจาก กกต ว่า เมื่อ 19 ตุลาคม 2561 มีการประชุมคณะกรรมการ กกต.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่ง กกต.ก็ได้เห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมือง ลงนามรับรองการขอจัดตั้งพรรคไทยศรีวิไลย์ แล้วนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งหลังจากนั้น พรรคไทยศรีวิไลย์ ก็จะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อกำหนดวันในการรับสมัครสมาชิกพรรคเป็นการทั่วไป ในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค การเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส แบบแบ่งเขต รายจังหวัด รายภาค รวมทั้งลงพื้นที่ในการรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนเพื่อมาปรับปรุงนโยบายด้านต่างๆให้ลงลึกในรายละเอียด เพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนต่อไป