Uncategorized

มุกดาหาร ตามการร้องเรียนของพี่น้องจังหวัดมุกดาหารเกี่ยวกับวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างที่อาจไม่ถูกต้องตรงตามแบบ

ออกจากจังหวัครปฐมมุ่งหน้าสู่จังหวัดมุกดาหาร ตามการร้องเรียนของพี่น้องจังหวัดมุกดาหารเกี่ยวกับวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างที่อาจไม่ถูกต้องตรงตามแบบ

โดยประเด็นการลงตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวชาวบ้านที่ร้องเรียนไปยังจังหวัดแจ้งมาว่ามีการนำเอาเห็นจากการระเบิดเพื่อทำถนนและอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบอยู่ในขณะนี้มาทำเขื่อนกั้นตลิ่งโดยจากการสอบถามไปยังผู้ควบคุมงานของการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งดังกล่าวเห็นที่นำมาเพื่อใช้ในการก่อสร้างจะต้องได้มาจากโรงโม่ที่ได้รับการสัมปทานและทรายที่นำมาใช้ในการก่อสร้างจะต้องเป็นทรายแม่น้ำซึ่งได้รับการสัมปทานลักษณะของการทำงานตามรูปภาพจะเป็นไปในลักษณะของการเรียนเห็นบนดินทรายที่ถมไปตามตลอดแนวตลิ่งของแม่น้ำแล้วก็จะวางครับด้วยเห็นที่ชาวบ้านทราบมาว่าไม่ได้เอามาจากโรงโม่แต่อย่างใด แต่ด้วยว่าวันนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จึงไม่สามารถสอบถามผู้ควบคุมงานจากกรมโยธาธิการได้ การสอบถามตรวจสอบการสร้างเขื่อนดังกล่าวถูกต้องตรงตามแบบหรือไม่ในช่วงในระยะนี้ก็พบเพียงแค่คนงานได้ทำการแทนหล่อคานตามแบบและมีเสาเข็มขนาด 2 เมตร รองรับใต้คานแต่ไม่พบการบดอัดของชั้นดิน โดยในขณะนี้ชาวบ้านผู้ร้องได้เข้าพบและทำการสอบถามไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเกี่ยวกับประเด็นที่มาของเห็นดังกล่าวถ้าเป็นหินที่ไม่ได้รับการสัมปทานและนำมาใช้ในการก่อสร้างเมื่อไม่ถูกต้องจะต้องยุติหรือยกเลิกการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่จะปรากฏภาพถ่ายพบว่าหินที่นำมานั้นได้ส่งมายังพื้นที่แล้วทำการบทเห็นด้วยเครื่องจักรรถแม็คโครใช้หัวยิงเป็นตัวยิงซึ่งไม่ได้เป็นการแป้งพัฟเกรดบดหินด้วยเครื่องจักรแต่อย่างใดโดยการประชุมพบปะกับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบว่าจะมีการลงมติอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบในระยะเวลา 30 วัน เนื่องด้วยมีประเด็นที่มีกฎหมายของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชาวบ้านที่ได้ทำการร้องเรียนยังพูดให้ข้อมูลอีกว่าเห็นที่ได้จากการระเบิดภูเขาเพื่อทำถนนยังได้มีการนำไปทำเขื่อนกั้นตลิ่งที่จังหวัดนครพนมในเขตตัวเมืองนครพนมอีกหลายพันเมตร อนกั้นตลิ่งที่จังหวัดนครพนมในเขตตัวเมือง นายจำรูญศักดิ์จันทรมัย รองเลขาธิการพรรคไทยศรีวิไลย์จะนำประเด็น การสร้างเขื่อนที่อาจจะไม่ถูกต้องตรงระเบียบแบบแปลนจะนำเข้าไปพบเพื่อทำการสอบถามยังอธิบดีกรมโยธาธิการอีกครั้งหากทำงานไม่ถูกต้องตรงตามแบบจะให้ดำเนินการแก้ไขจัดการอย่างไรเกี่ยวกับบริษัทห้างร้านที่เข้าไปทำการรับเหมางานได้ให้สสมงคลกิตติ์สุขสินธารานนท์ ได้นำไปตั้งเป็นกระทู้ในสภาเพื่อถามหาข้อเท็จจริงต่อไป