Uncategorized ข่าว พะเยา ข่าวบันเทิงและกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว

พะเยา จัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ระดับจังหวัด

พะเยา จัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ระดับจังหวัด 
วันที่ 22 ธันวาคม 2562 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนชายกว๊าน จังหวัดพะเยา” ตามกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี ระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ที่บริเวณซุ้มร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ถนนหน้าลานข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ทั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพฯ และทุกจังหวัดทั่วประเทศ การดำเนินกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนชายกว๊าน จังหวัดพะเยา” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

โดยกำหนดพิธีเปิดตัวกิจกรรม Kick Off พร้อมกันทั่วพื้นที่กรุงเทพฯและทุกจังหวัดทั่วประเทศในวันนี้ (22 ธันวาคม 2562) โดยในช่วงแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2552 ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ และหลังจากนั้นให้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปีอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จัดกิจกรรมในลักษณะถนนคนเดิน โดยจังหวัดพะเยา กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ชื่องานว่า “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนชายกว๊าน จังหวัดพะเยา” ดำเนินการจัดกิจกรรมช่วงแรกตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ซึ่งถือว่าเป็นวัน Kick Off ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่วันที่ 5 มกราคม 2563

สินค้า และผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดจำหน่ายในงานจะเน้นสินค้าในพื้นที่ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ของดีจังหวัด สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง สินค้าที่ใช้มอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ อาหารประจำถิ่นทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 กำหนดจัดกิจกรรมที่บริเวณสวนสมเด็จย่า ริมกว๊านพะเยา

จากนั้น ช่วงหลังจากวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 กำหนดจัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนชายกว๊าน จังหวัดพะเยา” ในวันศุกร์ และวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ ที่บริเวณถนนคนเดิน ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา และในวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ ที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยา

https://youtu.be/bo0R2IefqlU