Reporter&Thai Army

” บอกกล่าวเล่าสิบช่วยลดงดเผา ” เสธ กอ.รมน.จว.เชียงราย พร้อม เสธ ฉก.ม.2 ประชุมพบปะชาวบ้านดอยตุง ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ เตรียมจัดกิจกรรม พัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน ปี 2562

” บอกกล่าวเล่าสิบช่วยลดงดเผา ” เสธ กอ.รมน.จว.เชียงราย พร้อม เสธ ฉก.ม.2 ประชุมพบปะชาวบ้านดอยตุง ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ เตรียมจัดกิจกรรม พัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน ปี 2562

สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงฯ สบอ.15 (เชียงราย)

เวลา 19.00 น. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่สถานี ควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงฯ ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้านเครือข่ายฯ บ้านลิเช/บ้านผาบือ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พร้อมขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า/แจ้งประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง งดเผา 60 วันอันตราย

ทั้งนี้ นายประเสริฐ ภาคภูมิ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงฯ ร่วมการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดินฯ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี พันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ เสนาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย และ พันเอก วุทธิพัฒน์ ปรัชญ์ฐากรณ์ เสนาธิการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 เป็นประธาน