ข่าว พะเยา

พะเยาค่าหมอกควันเพิ่มสูงขึ้นอีกเฉียด 200 ชาวบ้านบ่นอุบร้องผู้ว่าฯเร่งแก้ไข

พะเยาค่าหมอกควันเพิ่มสูงขึ้นอีกเฉียด 200 ชาวบ้านบ่นอุบร้องผู้ว่าฯเร่งแก้ไข

วันที่ 24 มีนาคม 2562 สภาพอากาศจังหวัดพะเยาช่วงเช้ามีอากาศหนาวเย็นมีหมอกปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณส่งผลให้ประชาชนทั่วจังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบจากกลุ่มหมอกควัน เข้าสู่ร่างกายทำให้ประชาชนทั่วไปโดยส่วนมากจะสวมใส่หน้ากากอนามัยและสวมใส่แว่นตา ออกจากบ้าน เรื่องและอาคาร เพื่อเป็นการป้องกันหมอกควัน เข้าสู่ร่างกาย

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 184 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 205 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ข้อแนะนำด้านสุขภาพ ประชาชนทั่วไป สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ

สำหรับสภาพอากาศของจังหวัดพะเยาช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมายังมี่กลุ่มหมอกควันปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณ ส่งผลให้ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ และผู้ สูงอายุ ต่างได้รับผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย เนื่องจากได้รับ หมอกควันพิษ ทำให้ร่างกายเป็นหวัดไอจามแสบหูแสบตา และทำให้ร่างกายอ่อนแอ

 

นายบันทม สมสุวรรณ หน.อช.ภูซาง นำกำลัง ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า อุทยานแห่งชาติภูซาง เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ฯที่ 4 (บ้านฮวก) จนท.ทหารพรานที่ 3105 และเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ฯที่ 3(ปางค่า) ร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎรบ้านปางค่า ดับไฟป่าบริเวณท้องที่บ้านปางค่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงรายเขตติดต่อ อ.ภูซาง จ.พะเยา เข้าดับไฟป่าบริเวณห้วยโป่งมืด ท้องที่บ้านธาตุภูซาง , ห้วยเมี่ยง บ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา ดับไฟป่าได้บางจุดและบางจุดไม่สามารถควบคุมไฟป่าได้เนื่องจากมีความรุนแรง จึงร่วมกันทำแนวกันไฟตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงไว้ก่อน สาเหตุมาจากไฟป่าข้ามแดนจาก สปป.ลาว

สำหรับปัญหาเกิดหมอกควันไฟป่าขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยา ชาวบ้านก็ขอฝากถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบจนถึง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ขอให้รีบดำเนินการป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดหมอกควันเพิ่มขึ้นอีกเพราะมีผลกระทบต่อประชาชนชาวจังหวัดพะเยาติดต่อกันมาหลายสัปดาห์แล้ว

https://youtu.be/pyqZt5Ig8hM