ข่าวประชาสัมพันธ์

สวมกันน่ะ…ออเจ้า คลองท่อมส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 % เพื่อตระหนักความปลอดภัยบนท้องถนน

สวมกันน่ะ…ออเจ้า คลองท่อมส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 % เพื่อตระหนักความปลอดภัยบนท้องถนน

วันที่ 24 เมษายน 2561 2561 เวลา 14.00 น ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จัดพิธีมอบหมวกนิรภัย ตามโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนน และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % และบันทึกข้อตกลงทำ MOU ระหว่างหน่วยงานและองค์กรภายในพื้นที่ โดยมีนายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม เป็นประธารในพิธี พร้อมด้วย นายอนันต์ ลู่เกียง สาธารณสุขอำเภอคลองท่อม นางสาวจันทร์เพ็ญ โอสุคนทิพย์ ผู้จัดการบริษัท เพื่อกระบี่ปาล์มออยล์ จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สมาชิก อสม.ทั้ง 3 ตำบลในอำเภอคลองท่อม ได้แก่ ต.ห้วยน้ำขาว ต.คลองพน และ ต.ทรายขาว เข้าร่วมพิธี


ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่สำคัญของโลก ซึ่งทุกประเทศกำลังเผชิญอยู่ในแต่ละปีทุกประเทศต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าตลอดจนทรัพย์สินมูลค่ามหาศาล ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ขององค์การสหประชาชาติ ระบุว่า ทุกปีจะมีคนตายประมาณ 1.3 ล้านคน และมีผู้บาดเจ็บหรือพิการประมาณ 50 ล้านคนทั่วโลกจากอุบัติเหตุทางถนน
นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ได้รับมอบหมวกนิรภัยจากภาคเอกชนให้การสนับสนุนหมวกนิรภัย โดยมีนางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล และบริษัท เพื่อกระบี่ปาล์มออยล์ จำกัด โดยนางสาวจันทร์เพ็ญ โอสุคนธ์ทิพย์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนมอบหมวกนิรภัย จำนวน 150 ใบ เพื่อนำไปใช้รณรงค์ตามโครงการนี้ ซึ่งจะลดการสูญเสียชีวิต ลดการบาดเจ็บ ลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนอันเกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ในอำเภอคลองท่อมให้เป็นเมืองต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%
นายอำเภอไพศาล กล่าวอีกว่า การรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัยจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอันเนื่องจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้
ส่วนบรรยากาศในพิธีเป็นด้วยความคึกคัก โดยมีการใส่ชุดไทยย้อนยุคตามกระแสละครชื่อดัง เรื่อง บุพเพสันนิวาส เพื่อสร้างสีสันให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน