24 เมษายน 61 ควันหลง เทศกาลวันสงกรานต์ จัดกิจกรรม ประเพณี รดน้ำดำหัว อบต หนองกระโดน สวนกระแส. มอบเงิน ค่าเดินทาง ผู้อายุ ยึดถือโครงการช่วยเหลือ ผู้สูงอายุด้านสุขภาพ


24 เมษายน 61 ควันหลง เทศกาลวันสงกรานต์ จัดกิจกรรม ประเพณี รดน้ำดำหัว อบต หนองกระโดน สวนกระแส. มอบเงิน ค่าเดินทาง ผู้อายุ ยึดถือโครงการช่วยเหลือ ผู้สูงอายุด้านสุขภาพ


ที่องศ์การบริหารส่นตำบลหนองกระโดน ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาชุมชนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลหนองกระโดน
นางทัศนฐวรรณ. ปั้นนาก นายกองศ์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน เผย ทาง อบต เห็นว่า ในตำบลหนองกระโดนมี16หมู่บ้าน ผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์ ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ600บาทกว่า2300คน วันจัดโครงการ ช่วยเหลือผู้สูงอายุและสุขภาพ โดยมีแพทย์ประจำตำบล มาอบรม ให้ความรู้ และแนะนำให้ผู้สูงอายุ ออกกำลังกาย ทานอาหาร ให้เพียงพอต่อร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ผู้สูงอายุ ควรมีเวลาพักผ่อน มากๆ ร่างกายแข็งแรง นอกจากนี้แล้ว ได้จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสาน อาบน้ำผู้สูงอายุ และขอพร จากผู้ใหญ่ สูงวัย 70ปี
ส่วน การมอบเงินให้กับผู้สูงอายุคนละ 100บาท
เพื่อเป็นค่าเดินทาง ให้หมู่บ้านละ 15คน. รวม16หมู่บ้าน.
////อาคม/ต้อย รอบรั้ว ภูธร รายงาน 0619525644 /////