แถลงข่าว

ยึดบุหรี่เถื่อนจีนมหึมาทำภาษีสูญกว่า41ล้านบาท

ยึดบุหรี่เถื่อนจีนมหึมาทำภาษีสูญกว่า41ล้านบาท
วันนี้ (24 เม.ย.) นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร นายพินิจ แก้วจิตคง
ทอง นายอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ นายด่านศุลกากร
เชียงแสน น.อ.วุฒิชัย ภู่เจริญยศ ผบ.หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง
(นรข.) เขตเชียงราย แถลงข่าวการตรวจยึดของกลางสินค้าต้องห้ามผ่านแดนประเภทบุหรี่
โดยมีของกลางเป็นบุหรี่ที่ประตราลอกเลียนแบบยี่ห้อดัง (MARLBORO) จำนวน
900 หีบห่อ ภายในมีซองบุหรี่รวมจำนวน 9 ล้านมวน โดยการตรวจยึดมีขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่
ได้ร่วมกับตัวแทนบริษัทฟิลิป มอร์ริส โปรดัคส์ เอส.อา.จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์บุหรี่ยี่ห้อ
ดังกล่าวเข้าตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาทางเรือแม่น้ำโขงสำแดงว่ามาจากประเทศจีนขน
ส่งโดยเรือสินค้าชื่อเรือโชคชัยคุณคำเข้าสู่ท่าเรือแม่น้ำโขงเชียงแสนแห่งที่ 2 ต.บ้านแซว
อ.เชียงแสน เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจเอกสารและขอตรวจสอบสินค้าตามขั้นตอน

ผลการตรวจสอบปรากฎว่ามีบริษัทนอร์ท-เซาท์ โลจีสติกส์ จำกัด เป็นตัวแทนผู้ขอผ่านแดน
ในประเทศไทยเพื่อจะนำสินค้าจากประเทศจีนดังกล่าวส่งผ่านเป็นสินค้าผ่านแดนไปยัง
ปลายทางประเทศกรีชในทวีปยุโรป โดยจะขนส่งจากท่าเรือที่ อ.เชียงแสน ไปยังท่าเรือ
แหลมฉบัง จ.ชลบุรี ก่อน อย่างไรก็ตามช่วงที่ยื่นเอกสารของผ่านแดนได้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า
ทั้งหมดเป็นสินค้าประเภทไม้แขวนเสื้อจำนวน 100 หีบห่อ และบุหรี่ต่างประเทศไม่ระบุ
ยี่ห้ออีกจำนวน 900 หีบห่อ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสินค้าดูก็พบเป็นบุหรี่ยี่ห้อดังดังกล่าว
จึงได้ประสานไปยังบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นบุหรี่ที่ปลอมแปลงขึ้น
มาและยังเลียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้ายี่ห้อดังกล่าวเลยด้วย

เจ้าหน้าที่จึงได้ตั้งข้อหาว่าเป็นความผิดฐานนำสินค้าต้องห้ามผ่านราชอาณาจักรอันเป็น
ความผิดตามมาตรา 105,106,244 และ 252 พระราชบัญญัติศุลกากรปี 2560 และ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องสินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักรปี 2559 และเมื่อนำ
สินค้าทั้งหมดมาประเมินมูลค่าพบว่ามีจำนวน 65 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2561 นี้พบว่ากรม
ศุลกากรได้ตรวจยึดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ปลอม เลียนแบบเครื่องหมายการค้าที่พยายามจะ
ผ่านด่านเข้ามาในลักษณะนี้แล้วรวมกันกว่า 247,839 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 117 ล้านบาท
ขณะเดียวกันทางสรรพสามิตประเมินว่าหากสามารถเล็ดลอดส่งออกไปยังต่างประเทศจะ
ทำให้กรมสรรพสามิตไม่สามารถจัดเก็บรายได้เข้าประเทศไปกว่า 41 ล้านบาทด้วย

ด้านนายอวยชัย กล่าวว่าของกลางที่ตรวจยึดได้ทางกรมศุลกากรจะได้พิจารณานำไป
จัดการตามขั้นตอน เช่น บุหรี่ดังกล่าวอาจนำไปใช้เป็นยากำจัดแมลง เป็นต้น ส่วนการ
ดำเนินคดีนั้นอยู่ระหว่างสืบสวนว่าเอกชนที่เป็นตัวแทนผู้ขอผ่านแดนเป็นเจ้าของสินค้าโดย
ตรงหรือแค่รับจ้างขนส่งต่อไป

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่าในปัจจุบันพบสินค้าที่บรรจุหีบห่อแน่นหนาและขนส่งนำเข้าเพื่อจะส่ง
ผ่านแดนมากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง
ใช้การข่าวเป็นสำคัญหรือต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบที่ทันสมัย เช่น เครื่องเอ๊กซเรย์ ฯลฯ
ไม่เช่นนั้นจะตรวจสอบได้ยากมาก.

จักรภัทร ข่าว รมณ พัฒนทองศักดิ์ ถ่ายภาพ