ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเชียงใหม่

สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว โดยมีแพทย์

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. คุณจุฑารัตน์ ศรีประเทือง บริจาคเงิน 100,000 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) คุณอนุวัตร คุณมีจง จันทร์เกษม บริจาคเงิน 100,000 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) คุณพงศธร ศรีประเทือง บริจาคเงิน 50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน) คุณมีเจต หงส์พรหม บริจาคเงิน 50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน) คุณศรราม หงส์พรหม บริจาคเงิน 50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน) คุณณรงค์ วีรารักษ์ บริจาคเงิน 50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน) คุณฐิติมน นาคครุฑ บริจาคเงิน 50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน) คุณฐาปนัท นาคครุฑ บริจาคเงิน 50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และคุณพล คุณสำราญ ศรีคำขลิบบริจาคเงิน 40,000 (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 540,000 บาท(ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว โดยมีแพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นผู้รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขอร่วมอนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวจงมีความสุขความเจริญ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง//// ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644 ////