Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ภัยพิบัติ

ร้อยเอ็ดหลายภาคส่วนร่วมสำรวจช่วยเหลือบ้านเรือนที่ถูกพายุฤดูร้อนถล่ม/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/0817082129

ร้อยเอ็ดหลายภาคส่วนร่วมสำรวจช่วยเหลือบ้านเรือนที่ถูกพายุฤดูร้อนถล่ม
/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/0817082129

เมื่อวันนี้22 เม.ย.62 จ.ร้อยเอ็ด พายุฤดูร้อนถล่ม อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด บ้านเรือนเสียหายกว่า 313 หลังคาเรือน ตอนบ่ายวันที่ 22 เม.ย. 62 นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายดำรงค์ ศิริวิชย อิ่มวิเศษ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านในพื้นที่หลายตำบลใน อ.เมืองสรวง เพราะก่อนหน้า ได้รับรายงานจากนายอภิชาติ อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเมืองสรวง ว่า เมื่อเวลา 15.45 น.วันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา จากอิทธิพลพายุฤดูร้อย ทำให้เกิดฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนนำคณะออกสำรวจสภาพความเสียหาย
ดังนี้

1). ตำบลเมืองสรวง จำนวน 115 ครัวเรือน ประกอบด้วย ม.1 จำนวน 3 ครัวเรือน ม.2 จำนวน 15 ครัวเรือน ม.3 จำนวน 35 ครัวเรือน ม.4 จำนวน 18 ครัวเรือน ม.7 จำนวน 15 ครัวเรือน ม.8 จำนวน 11 ครัวเรือน และม.9 จำนวน 18 ครัวเรือน
2). ตำบลหนองผือ ม.1 จำนวน 1 ครัวเรือน
3). ตำบลกกกุง จำนวน 14 ครัวเรือน ประกอบด้วย ม.3 จำนวน 6 ครัวเรือน ม.4 จำนวน 1 ครัวเรือน ม.7 จำนวน 3 ครัวเรือน และม.8 จำนวน 4 ครัวเรือน

4).ตำบลหนองหิน จำนวน 182 ครัวเรือน ประกอบด้วย ม.2 จำนวน 24 ครัวเรือน ม.4 จำนวน 54 ครัวเรือน ม.6 จำนวน 96 ครัวเรือน ม.8 จำนวน 2 ครัวเรือน และม.10 จำนวน 6 ครัวเรือน
5).ตำบลคูเมือง ม.8 จำนวน 1 ครัวเรือน
ทั้ง 5 ตำบล บ้านเรือนชาวบ้านเสียหาย รวมจำนวน 313 หลังคาเรือน

ในการนี้ นายอำเภอเมืองสรวงนี้ได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกับผู้ปกครองท้องที่ เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขณะเดียวกัน ทหาร มทบ.27 ได้เข้าสำรวจความเสียหาย เพื่อจะเข้าช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนราฎรที่พังเสียหายและ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้แจ้งให้ สมาชิกจิตอาสา เราทำดีด้วยหันใจ ใน อ.เมืองร้อยเอ็ด เข้าให้การช่วยเหลือด้วย

และกกล.รส.จว.ร.อ.เข้าสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและให้กำลังใจราษฏรที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด โดยวันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 1500 น. เกิดพายุลมกระโชกแรง ก่อให้เกิดความเสียหาย ในพื้นที่ อ.เสลภูมิ , อ.หนองฮี และ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับผู้นำชุมชน และ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ รุดเข้าสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน พบว่า ที่ ต.นางาม อ.เสลภูมิ มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หมู่บ้าน 29 หลังคาเรือน เสาไฟฟ้าหักโค่น 1 ต้น , บ.ดงเย็น ม.4 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี มีบ้านเรือน โรงเรือน และยุ้งฉางข้าว ของราษฎรได้รับความเสียหาย 3 หลังคาเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด และที่อำเภอเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด มีบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหายมากที่สุด จำนวน 5 ตำบล 313 ครัวเรือน

โดย ผู้นำท้องถิ่นและชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อเข้าทำการช่วยเหลือขนย้ายข้าวของเครื่องใช้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมต่อไป

—///—ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-