ข่าว นราธิวาส

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (มีคลิบ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ (24 เม.ย. 62) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รกอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานในพิธีทำความเคารพพระฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมทั้งกล่าวเปิดและให้โอวาท จากนั้นประธานพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้คุกเข่า พร้อมกล่าวปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง และร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือรวมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยจังหวัดได้รวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วน ระดมสรรพกำลังประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปฏิบัติกับกำลังพลจิตอาสาของหน่วยงานราชการต่างๆ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ให้เป็นไปตามพระราโชบายและวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวน 7 กลุ่มงาน เข้าร่วมปฏิบัติในพิธีการต่างๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรมพระบรมราโชวาทพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัด และสถานที่ที่จังหวัดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

 

ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ นราธิวาส