ข่าวเชียงใหม่

☆☆ข่าวแพร่☆☆ รองเลขาธิการตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ปางมะโอแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินชาวบ้าน

☆☆ข่าวแพร่☆☆
รองเลขาธิการตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ปางมะโอแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินชาวบ้าน
วันนี้ที่๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น.ณ.วัดปางมะโอ ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปราโมทธ์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฎิรูปที่ดิน

และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดการที่ดินแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรชาวบ้านปางมะโอและแปลงปลูกไม้สักของราษฎรที่เป็นปัญหามานานโดยมี นายโชคดี อามรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายสกุลชัย จูมทอง นายอำเภอวังชิ้น นางสาว ธัญพร แพมงคล ปฎิรูปที่ดินจังหวัดแพร่

นายธีระ เงินวิล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ พระฐาปนพงศ์ ฐานิสสโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดปางมะโอ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ให้การต้อนรับ

และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาในส่วนในการจัดการที่ดินทำกินของชาวบ้านปางมะโอที่เป็นปัญหามานานจนถึงมการร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานจนถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ก็ได้ลงพื้นที่มาแล้วและรับทราบปัญหาเรื่องที่ดิน

จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ทั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะกรรมการระดับตำบลหมู่บ้านของบ้างปางมะโอจนเป็นปางมะโอโมเดลขึ้นในการบริหารการจัดการเรื่องที่ดินทำกินของชาวบ้าน และยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงที่เป็นปัญหาที่ทางกรมป่า

ไม้ได้แปรภาพทางอากาศผิดพลาดจนมีปัญหาเกิดขึ้นจนนำไปถึงเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจากกรณีที่ได้ลงสำรวจพื้นที่แปลงที่มีปัญหาทางรองเลขาธิการจะนำเรื่องที่มีผลกระทบจะนำเข้าที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเพื่อเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว ส่วนทางด้านคณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะกรรมการก็ได้ประชุมถกปัญหาเรื่องการบริหารจัดการแปลงที่มีทั้งที่สปก.

และพื้นที่ที่มีสีเขียวที่อยู่ในวงสีเขียวทางคณะกรรมการก็จะได้ลงตรวจสอบแปลงว่าเป็นของผู้ใดและมีหลักฐานที่บ่งชี้ชัดว่าเป็นที่ทำกินเดิมก็จะทำรังวัดและมอบให้กับการปฎิรูปที่ดินต่อไปส่วนในวันนี้ยังมีราษฎรต่างอำเภอต่างตำบลที่รับทราบว่าทางผู้ตรวจการจะลงพื้นที่ ที่บ้านปางมะโอ

ตำบลแม่พุงก็ได้นำหนังสือมายื่นต่อทางคณะผู้ตรวจการ มีอำเภอสูงเม่น โดยนายศักดา รอบโลก ราษฎรตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น ก็ได้ยื่นหนังสือทวงถามขอให้ติดตามแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนระหว่าง ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น

เพื่อขอให้ทางคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขแนวเขตระหว่างสองตำบลนี้ และชาวบ้านตำบลนาพูนก็ได้ยื่นหนังสือให้กับรองเลขาธิการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรด้วยเช่นกันในวันนี้ทางผู้สื่อข่าวยังได้สัมภาษย์ต่อรองเลขาธิการสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน

และ สัมภาษย์ทางพระฐาปนพงศ์ ฐานิสสโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดปางมะโอ ที่เป็นผู้บุกเบิกเกี่ยวกับการจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของชาวบ้านปางมะโอมาอย่างยาวนานอีกด้วย

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธร ช่อง๑๓สยามไทย รายงานจากจังหวัดแพร่