Uncategorized

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เดินทางเข้าเป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการ ทางเลือก ทางรอด ของอุตสาหกรรมใน EEC

ผู้ประกาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เดินทางเข้าเป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการ ทางเลือก ทางรอด ของอุตสาหกรรมใน EEC
เทปข่าว ที่ห้องประชุมโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการ ทางเลือก ทางรอด ของอุตสาหกรรมใน EEC โดยมีดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับทางผู้ประกอบการ สถานศึกษา และประชาชน เกิดการตื่นตัว ต่อการเกิดขึ้นของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ที่จะทำให้มองเห็นโอกาส และข้อจำกัด อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
สำหรับในการสัมมนาในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมตอบข้อซักถาม ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 800 คน

///แจ๊ค ทีวารีเจริญ ชลบุรี