Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (24 ตุลาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบกำหนดการจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 รวม 10 วัน ณ ลานศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดและบริเวณข้างเคียง / การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 / สรุปการประเมินผลการจัดกิจกรรม งานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 / สรุปขอบเขตแนวทางการจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณามอบหมายภารกิจให้กับคณะกรรมการจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2761/2562 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562

//////////////
ศรีไพร ทูลธรรม:ผู้สื่อข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน